เชื่อไหมว่า เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้

การออมนั้นทำให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตั้งใจไว้  เช่น ออมเงินเพื่อไปเที่ยวออมเงินเพื่อสมัครเรียนคอร์สพิเศษ ออมเงินเพื่อจะซื้อบ้านในอนาคต เป็นต้น การออมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้ออมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การออมเงินไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน และลดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ เช่น มีเงินซ่อมบ้านซ่อมรถ มีเงินสำรอง ตอนเจ็บป่วย ฯลฯ
ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้นมีความสำคัญกับชีวิตมาก เพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่เดือดร้อน ขาดสภาพคล่องหรือต้องเป็นหนี้ จะเล่นพนันออนไลน์ก็สบายใจ อีกวิธีที่ช่วยได้คือเปิดบัญชีฝากประจำระยะยาว โดยเอาเงินที่ออมๆ ไว้ไปฝากเข้าบัญชีนั้นเลย จะได้ไม่ต้องถอนมาใช้บ่อยๆ

ทำไมเราต้องมีเงินออม
การมีเงินออมทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตเป็นจริงขึ้นมาและสำเร็จ เช่น ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบ้านเป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ นอกจากนี้เงินออมยังช่วยแก้ปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันอีกด้วย เมื่อถามว่าทำไมต้องออมเงิน เพราะในปัจจุบันนี้เงินหายากแถมค่าของเงินก็ไม่ได้เยอะเหมือนในอดีต ใช้ไม่เท่าไหร่ก็หมดแล้วจะเงินที่ไหนไปออม และเหตุอีกสารพัดที่อ้างขึ้นมาขัดขวางการออม แต่รู้หรือไม่หากเราจียดเงินสักนิดเพื่อเก็บสะสมไว้เมื่อเวลาผ่านไปมีจำนวนมากขึ้น สามารถนำมาใช้ในการหาความสุขและให้รางวัลกับตัวเองไดด้วย

ประโยชน์ของการมีเงินออมนั้น มีอยู่หลายอย่าง เช่น เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่เป็นเงินก้อน  เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าส่วนกลางคอนโดมีเนียม และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรองที่จำเป็น  เช่น ซื้อรถใหม่ การซื้อเครื่องเรือน เงินช่วยเหลือ เงินธรรมเนียมต่าง ๆภาษีสังคม เป็นต้น

ออมเงินเพื่อใช้เพื่อความบันเทิงให้ความสุขและรางวัลแก่ชีวิต  เช่น ชมคอนเสิร์ต ชมภาพยนตร์ ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้มีเงินสำรองในยามฉุกเฉิน  เช่น ยามเจ็บป่วย ซ่อมบ้าน ช่วงว่างงาน ซ่อมรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ความสุขที่ได้จากการมีเงินออม เมื่อมีเงินออมเพิ่มขึ้น เราจะมีความสุขเมื่อเห็นจำนวนเงินที่มีเพิ่มมากขึ้น และเรายังมีไว้เปย์เพื่อซื้อความสุข ความบันเทิง ความพอใจ โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนหรือเป็นหนี้เลย เราจะมีอิสรภาพทางการเงิน รู้อย่างนี้แล้วก็เริ่มมาออมเงินกันเลย